Di tích chiến thắng Tua Hai có địa chỉ tại ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là tháp canh được xây dựng từ thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tua Hai từng là kho lưu trữ vũ khí của quân ngụy và diễn ra nhiều đợt biệt kích. Vào năm 1960 quân dân Tây Ninh anh dũng chiến đấu mở đầu phong trào Đồng Khởi võ trang toàn miền Nam. 

Ngày 29/10/2022 tập thể trường Mẫu giáo Trường Long A đã về khu di tích chiến thắng Tua Hai để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Vào năm 1960 Tua Hai được lựa chọn làm kho vũ khí dự bị cho các vùng chiến thuật của quân Ngụy. Đêm 25 rạng ngày 26/01/1960 dựa theo Nghị quyết 15 TW và dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, lực lượng vũ trang cách mạng cùng quân dân Tây Ninh thực hiện cuộc tập kích nhằm tiêu diệt quân Ngụy. Trận đánh Tua Hai có ý nghĩa mở màn trong phong trào kháng chiến giải phóng miền Nam và mở đầu cho cuộc chống quân giặc giành độc lập.

Tượng đài tại di tích lịch sử Tua Hai
Tấm bia ghi công tại di tích Tua Hai nhằm tưởng nhớ tới công lao to lớn của các
 vị anh hùng đã hy sinh anh dũng