Hôm nay ngày 28/9/2022 đoàn đánh giá ngoài của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang đã đến kiểm tra thẩm định các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia

 
 

 Sau khi kiểm tra, các thành viên đoàn đã nhận xét và góp ý cho đơn vị

 

 
 

 

 
 

 

 

Ban giám hiệu nhà trường phát biểu  tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Hiệu trưởng trường phát biểu  tiếp thu ý kiến chỉ đạo